B2B

Trg Heroja br.10

Hrasno

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

+387 33 66 00 77

+387 33 64 86 46

merim.imamovic@kare.ba

Ligata Miralem

+387 61 13 81 86

miralem.ligata@kare.ba

Karšić Aida

+387 61 10 04 68

aida.karsic@kare.ba

Bošković Dejan

+387 62 89 45 92

dejan.boskovic@kare.ba

Kurtić Mehmed

+387 61 90 54 55

mehmed.kurtic@kare.ba

Karšić Emir

+387 61 50 76 09

emir.karsic@kare.ba

Šukalić Ferhad

+387 61 62 66 95

ferhad.sukalic@kare.ba

Musić Dženana

+387 62 15 74 56

+387 33 64 86 46 (fax)

dzenana.music@kare.ba

Ramiza Salčina br.34

Nedžarići

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

+387 33 86 91 07

skladiste@kare.ba

Dolina br.4

Mostarsko Raskršće

71240 Hadžići

Bosna i Hercegovina

+387 33 87 00 78

mostarskoraskrsce@kare.ba

Nedima Filipovića br.6

Čengić Vila

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

+387 33 64 00 99

+387 33 64 00 99

elvir.music@kare.ba

Karšić Zekija

+387 61 15 78 05

zekija.karsic@kare.ba